Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Архивы

Фильтр 

 • Чаа 2013 чыл-биле!

                      Хүндүлүг коллегалар база сайтывыстың  аалчылары! Силерге үнүп орар Чылан  чылы-биле байыр чедирбишаан, дараазынд...
 • У легендарной молодежной газеты Тувы открылся сайт anyiak.ru

  Инна Принцева В канун Нового года и собственного 80-летия редакция газеты «Тыванын аняктары» решила порадовать читателей: сегодня открыт ...
 • Баян-Тала (Тува). Как начинается школьный музей

  Ирина Качан, газета "Плюс Информ", plusinform.ru Богатое местечко - Баян-Тала. Во-первых, название села можно перевести именно так, а во-вторых, несм...
 • Известный детский писатель и публицист Чооду Кара-Куске Кунзекович

  Донгак У.А., литературный критик Любовь и славу тувинского читателя известный детский писатель Тувы, талантливвый журналист Кара-Куске Ку...
 • Учёный с большой буквы

  Благодаря переводам тувинцы на родном языке читают бессмертные творения Пушкина, Гоголя, Некрасова, Толстого, Горького, Маяковского, Байр...
 • КЫЙГЫ САЛЫП ЧЕТТИГИПКЕН

    Чогаалчы болгаш үеРепортаж Онзагай хүн — 2012 чылдың 12 айның 12. Тываның күрүне университединиң филология факультеди. Тываның Комсомо...
 • «БУРУНГААР, ТЫВА»

  Светлана БАЛЧЫР Декабрьның 9. В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театры. ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Тываның күрүне шаңна...
 • 2013 чылда юбилейин демдеглээр чогаалчыларывыс

  Р.М.Донгак, чогаал шинчилекчизи.   Барыкаан Донгак Хуралбааевна – 115 хар. Саган-оол Олег Карламович – 100. Пюрбю Сергей Бакизович – 100 . Сар...
 • Декабрь 16 - сайтывыстың төрүттүнген хүнү

  Таптыг-ла бир чыл бурунгаар, 2011 чылдың декабрь 16-да, бистиң сайтывыс бодунуң ажылын эгелээн. Эге дээрезинде хөнүп чадап турган-даа болза, но...
 • Чогаалчы Тюлюш Кызыл-оолдуң дугайында

  "Тувинская правда" солунга үнген Алла Платоничеваның сактыышкынын "Методиктиг барба" деп бөлүкте  " Чогаал кичээлдеринде" бөгүн немедивис. ...
 • Прерванный полет. Памяти писателя Тюлюша Кызыл-оола

  Алла Платонычева, газета "Тувинская правда" Моё знакомство с Тюлюшом Тадароловичем Кызыл-оолом состоялось в 1960 году и продолжалось до 1969-г...
 • Ийиги салгалдың стандарттары

  ...
 • Семинар учителей-родноведов

  5 декабря 2012 г. на базе МБОУ СОШ № 2 г. Туран Пий-Хемского кожууна прошел обучающий семинар для учителей родного языка и литературы 50 учител...
 • Филология факультединге эрткен үелеримниң сактыышкыны

  К. Март-оол, ТР-ниң  улустуң башкызы. Чоокта чаа ТКУ-нуң филология факультеди тургустунганындан бээр 60 чыл оюн демдеглеп эрттирген болгай. ...
 • Каткы өттүр карак чажы (В. Хомушкунуң сатиразы)

  В. Хомушкунуң чогаалдарын номчааш, сагыш-сеткилди чиигедир каттырып, маадырлар-биле деңге хөлзеп, чуртталганың янзы-бүрү чалгыгларынга шы...
 • Пяти улицам Кызыла присвоены имена тувинских добровольцев

  Еще пяти улицам Кызыла присвоены имена тувинских добровольцев. Улицы Оюна Оолака, Куулара Дончута, Монгуша Сата, Михаила Сундуя и Салчака Т...
 • Тэмуджин

  В издательстве ООО «НоваПринт» г.Улан-Удэ в 2012 году вышел роман в двух книгах «ТЭМУДЖИН» (Книги первая и вторая, 2-е издание, переработанное...
 • Монгольский исторический словарь

    Гатапов А.С. Монгольский исторический словарь. Энциклопедический справочник. – Улан-Удэ, 2008. – 368 с. Тираж 1000 экземпляров. От автора-сос...
 • К 100-летию со дня рождения Мунко Саридака - Будажапа Найдакова

      В 2009 году в г.Улан-Удэ в издательском доме «Буряад унэн» вышла книга «К 100-летию со дня рождения Мунко Саридака - Будажапа Найдакова». С...
 • МӨҢГЕДЕ ЧУРТТАП АРТАР

  Национал музейге Тываның комсомол шаңналының лауреады, шүлүкчү Антон Үержааның 55 харлаанынга тураскааткан "Ынак-тыр мен…" деп кежээзи бол...
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ